شرکت سهامی خاص یکی از رایجترین شرکتهایی است که در ایران ثبت می شود. منظور از ثبت شرکت­ سهامی خاص ، شرکت­های تجاری است که سرمایه آنها به سهام تقسیم می­شود و تمام سرمایه شرکت توسط موسسین آن تامین می­شود. مسئولیت سهامداران در قبال سود و زیان شرکت مستقیماً وابسته به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

شرکت های سهامی باید دارای اساسنامه باشند. برابر ماده 8 لایحه اصلاحی 24/12/48 اساسنامه باید شامل این نکات باشد:

نام شرکت

موضوع شرکت بطور صریح و منجز

مدت شرکت

مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد

تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هر گاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد

خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام

تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد

نحوه انتقال سهام بانام

طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس

در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن ها

شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه

مواقع و ترتیب دعوت مجامع

مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها

تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفا می کنند یا به جهات قانونی محجور، معزول و یا ممنوع می گردند

تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران

تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند، قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها

تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه

نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن

چگونگی تغییر اساسنامه

- حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.

- تعداد مدیران حداقل سه نفر است.

- تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.

- در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.

- سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.

- انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مرحله اول: عقد قرارداد

قرارداد «ثبت شرکت سهامی خاص» باید منعقد گردد که این کار می تواند به صورت تلفنی یا حضوری و یا آنلاین انجام شود.

مرحله دوم: تکمیل مدارک

هرچه مدارک سریع تر در اختیار کارشناس مربوط قرار گیرد طبیعتا روند کار سریع تر پیش خواهد رفت .

مرحله سوم: تأیید نام

این مرحله ، مرحله ی ارسال نام های پیشنهادی شما به اداره مربوطه می باشد در این مرحله برای این که نام انتخابی تایید شودباید با شرایط زیر هم خوانی داشته باشد.

– نام انتخابی حتما باید فارسی باشد.

– این نام نباید تکراری باشد یعنی سابقه ثبت نداشته باشد.

– دارای معنا ومفهوم باشد

– با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد

مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده و بررسی وجود یا عدم وجود هریک از شرایط نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام می کند و نام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید پس از قید نام بر روی اظهار نامه اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها درخصوص نام تعیین شده نیز لازم است در صورت گرفتن موافقت این نام در واحد تعیین نام ،ثبت دفتر می شود.

مرحله چهارم : امضای اوراق

در این مرحله تقاضانامه و وکالت نامه توسط کارفرما تأیید می شود.

مرحله پنجم : تشکیل پرونده

در این مرحله مدارک توسط کارشناس به اداره مربوطه تحویل می شود که در آن جا پرونده تشکیل شود و سپس در دبیرخانه ثبت می شود.

مرحله ششم : کارشناسی

طی این مرحله کارشناس اداره ثبت با توجه به مدارکی که از طرف متقاضی ارسال شده ، پرونده را کارشناسی کرده و اعلام نظر می کند. حال اگر موردی وجود داشته باشد که باعث اخطار گردد پرونده مجدد از سوی کارشناسان رفع نقص می شود.

مرحله هفتم : تحویل اسناد شرکت

در صورت طی کردن شش مرحله ی فوق شرکت ثبت می گردد و مدارکی به شخص یا اشخاص متقاضی تحویل داده می شود عبارتست از: تقاضانامه، شرکت نامه، اساسنامه، صورتجلسه هیئت مدیره و آگهی تأسیس

منبع : https://brandregisterco.com